logo   
horizontal
Vårt Företag Our Company
Översättning
Translation
Våra tjänster Our Services


                                 VÅRA TJÄNSTER
     
                                 Vi översätter alla typer av dokument och erbjuder
                                 ett brett spektrum av översättartjänster specialiserade
                                 på

                                                        Teknologi
                                                        Medicin
                                                        Biologi
                                                        Affärsverksamhet
                                                        Kemi
                                                        Marknadsföring
                                                        Finans
                                                        Juridik
                                                        Sociologi
                                                        Elektronik
                                                        Data
                                                        Betyg
                                                        Dokument etc.    
                   
                                  Vårt engagemang till våra kunder är att erbjuda kvalitetsöversättningar.
                                  Vi försäkrar att våra översättartjänster är anpassade till att matcha era specifika språkbehov.
                                  Kontakta oss gärna här för prisuppgifter och ev. frågor.
                                                                     
                                                                                                                      Låt oss tjäna dina språkbehov!                                                                                           
man on phone       brownish map       3 sitting  
                     Express Översättning EFA                                                                                                       
                     Skarpskyttev. 10 A
                     226 42 Lund
                     Phone: 046-134561
                     E-post: joyce.akesson@icloud.com    



Express Översättning EFA  (c) 2009. All rights reserved.